Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Dydd Sadwrn 17eg - Rygbi y.e. Ffrainc - Staurday 17th

Nos Sadwrn 17eg - Forever Delayed - Saturday 17th

Dydd Gwener 23ain - SIOP CWLWM - Friday 23rd

Nos Wener 24ain - Gwilym Bowen Rhys - £5 - Friday 23rd

Nos Sadwrn 24ain - Atilla the Stockbroker + Barnstomer - £10 - Saturday 24th


Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...