Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every

Nos Lun 18fed - Cwis Dwyieithog / Bi-lingual Quiz - Monday 18th - 7:30

Nos Wener 29ain - Noson Ffrengig / French Night - Friday 29th - £10

(Cwis, Gwin, dewis o Boeuf Bourguignon, Chicken Bonne Femme neu Ratatouille, gwers iaith a gwers ar sut i ddawnsio’r Cancan!

Quiz, Wine, a choice of Boeuf Bourguignon, Chicken Bonne Femme or Ratatouille, an opportunity to speak French and a lesson on how to dance the Cancan.)

Nos Sadwrn 30ain - Rattle snake Sheiks - Saturday 30th

Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...