Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Grwp Sgwsrio / ymarfer Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Dydd  Gwener 23ain - Siop Cwlwm - Friday 23rd

Nos Wener 23ain - Lleisiau Clywedog - Friday 23rd

(am ddim / free)  (Fideo / Video)

Dydd Sadwrn 24th - Carl Harrison (Cyn / pre Olly Murs) - Saturday 24th

Nos Sadwrn 24ain  - Misfits - Saturday 24th

Nos Wener 30ain - Cwis / Quiz - Friday 30th

Nos Sadwrn 1af - Firedance Band - Saturday 1st

Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...