Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

Cadeirydd / Chair (C. Evans) 07885567512

Facebook - https://www.facebook.com/saithseren1

7seren@gmail.com Ar Agor

Dydd Llun - Dydd Iau (Mon/Thur)

6:30 - 11:00

Dydd Gwener 4:30 - 11:00 (Friday)

Dydd Sadwrn 12:00 - Hanner Nos (Sat)Ymunwch fel aelod o Saith Seren am £10 y Mis, cefnogwch ni yn ein nod o hybu'r iaith a'r diwylliant Cymreig - Become a member of Saith Seren for £10 a month, support us in our aim to promote Welsh language and culture.


 Cefnogwch / Cyfrannwch       YMA

 

Support / Contribute          HERE