Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Noddwyr

Noddwyr

Sponsors

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Mae gennym 5 ystafell sydd ar gael i’w llogi - wrth yr awr neu gyfnodau hwy;

Elusennau £5 yr awr / Busnesau £10 yr awr

Manylion llawn - 01978 447006 / 7seren@gmail.com

We have 5 rooms available for rent from 1 hour or longer periods;

Charities £5 per hour / Business Use £10 per hour

Full details - 01978 447006 / 7seren@gmail.com