Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Grwp Sgwsrio / ymarfer Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Dydd Gwener 24ain - SIOP CWLWM - 11:30 - 4:30 - Friday 24th

Nos Wener 24ain - Leaving Dakota - Friday 24th
Nos Sadwrn 25ain - Rygbi  - Cymru ye Sealand Newydd - Firedance Band - Saturday 25th


Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...