Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Nos Lun 18fed - Cwis Menter Iaith Quiz - Monday 18th

Dydd Gwener 22ain - SIOP CWLWM _ Friday 22nd

Nos Wener - Cor Cymunedol Wrecsam Community Choir - Friday

Sadwrn 23ain - Rygbi - Cymru y.e. Lloegr -

Nos Sadwrn - Q Dos - Saturday 23rd

Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...