Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Cylchgrawn

Cylchgrawn

Magazine 02/14

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Loading...

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

saith.seren@yahoo.co.ukDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Cylchlythyr Haf 2014 - YMA

Summer 2014 Newsletter - HERE

Nos Lun - Sesiwn Siarad / Chat for /with learners - Monday

Nos Iau  24ain - Ffilm am ffracio ‘Gasland’ film about fracking Thursday 24th (Am ddim / Free) 7:00pm

Nos Wener 25ain - Ether (Band Roc) - Friday 25th

Nos Sadwrn  26ain - Misguided Fools - Saturday 26thWREXFEST MANYLION  YMA /  DETAILS HERE
NOS WENER  1af - COWBOIS RHOS BOTWNNOG - ac eraill / + others - FRIDAY 1st


(AM DDIM / FREE)


NOS SADWRN 2ail - Y GOGS, MR HUW, SEN SEGUR ac eraill + others -  Saturday 2nd (AM DDIM / FREE)


(Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)


Rhoi

Beth am gyfrannu yn fisol trwy ‘Archeb Sefydlog’. Manylion yma

Set up a monthly donation through ‘Standing Order’ - Details Here