Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Cylchgrawn

Cylchgrawn

Magazine 02/14

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Loading...

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

saith.seren@yahoo.co.ukDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Digwyddidau Cymraeg - YMA

Welsh Language Events - HERE

Poster Digwyddiadau / Events - YMA/HERE

Nos Lun - Sesiwn Siarad / Chat for /with learners - Monday


Nos Iau 9fed - Vive Voce - Thursday 9th (am ddim / free)

Nos Wener 10fed - HEATHER JONES - Friday 10th

Nos Sadwrn 11eg - High n Dry - Saturday 11th (am ddim / free)

Nos Fercher 15fed - Cyfarfod Cyhoeddus / Public Meeting - Cymru Amgen / Another Wales - (am ddim / free) 7:00 - Wednesday 15th

Nos Wener 17eg - SIAN JAMES - Friday 17th

Nos Sadwrn 18fed - Cellar Dwellers - Saturday 18th (am ddim / free)

Nos Sadwrn 25ain - Black Sunrise - Saturday 25th (am ddim / Free)(Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)


Rhoi

Beth am gyfrannu yn fisol trwy ‘Archeb Sefydlog’. Manylion yma

Set up a monthly donation through ‘Standing Order’ - Details Here