Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every

Nos Lun 10fed - Cwis Menter Iaith - Monday 10th

Nos Iau 13eg - Gwerin yn y Seren - Thursday 13th

Nos Wener 14eg - Bryn Fon (Dim tocynnau ar ol / Sold Out) - Friday 14th

Nos Sadwrn 15fed -Right Turn Clyde - Saturday 15th


Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...