Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Nos Iau 23ain - Dathlu Dirwnod Santes Dwynwen – 19:00 - Thursday 23rd

Nos Wener 24ain - Penblwydd Saith Seren Birthday - Cor Meibion y Rhos - £5 - Friday 24th

Nod Sadwrn 25ain - Insanity Beach - Saturday 25th


** Manylion llawn tudalen Digwyddiadau **

**  Full details ‘What’s on Page’  **


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.com