Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Grwp Sgwsrio / ymarfer Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Nos Lun 9fed - Pel-droed - Football - Cymru ye Iweddon / Ireland - Monday 9th

Dydd Gwener 13eg - SIOP CWLWM - Friday13th

Nos Wener 13eg - Cwis  WST Quiz - Friday 13th

Nos Sadwrn 14eg - Thunderbugs - Saturday 14th

Nos Sul 15fed - Cor Meibion Hendy Gwyn ar Daf / Whitland - Sunday 15th - 7:30

Nos Iau 19fed - Recordio Galwad Cynnar - 6:45 - Thursday 19th

Dydd Sadwrn 21ain - Taith Cwrw Go Iawn - real Ale Trail - Saturday 21st

Nos Sadwrn 21ain - Salty Hog - Saturday 21st

Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...