Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Nos Iau 26ain - Vive Voce (Gwyl Geiriau Wrecsam Word Festival gyda / with Les Barker)

Dydd Gwener 27ain - SIOP CWLWM - Friday 27ain

Nos Wener 27ain - Cleif Harpwood a Geraint Cynnan - £8  - Friday 27th

Dydd Sadwrn 28ain - Taith Cwrw Go Iawn / Real Ale Trail - Saturday 28th

Nos Sadwrn 28ain - Devil Stomp - Saturday 28th

Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...