Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every

Nos Wener 18fed - CRYS + Kuider - Friday 18th (£8 / £4 Myfyrwyr / Students)

Nos Sadwrn 19eg - Salty Hog - Saturday 19th

Nos Lun 21ain - Cwis Dwyieithog / Bi - lingual Quiz _ Monday 21st - 7:30 pm

Dydd Gwener 25ain - SIOP CWLWM - Friday 25th

Nos Wener 25ain - Fleur de Lys + Ffracas - Friday 25th

Nos Sadwrn 26ain - Stolen Property - Saturday 26th

Nos Sul 27ain - Droogs - Sunday 27th

Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...