Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every


Nos Lun 19eg - Cwis dwyieithog / Bi-lingual Quiz - Monday 19th

Nos Fawrth 20fed - Cymru ye Albania (pel-droed / football) Tuesday 20th

Dydd Gwener 23ain - SIOP CWLWM - Friday23rd

Nos Wener - Insanity Beach - Friday

Nos Sadwrn 24ain - Cymru y.e. De Affrig (Rygbi / Rugby) -  Dark Star V - Saturday 24th


Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...