Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Cylchgrawn

Cylchgrawn

Magazine 02/14

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Loading...

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

saith.seren@yahoo.co.ukDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Nos Lun - Sesiwn Siarad / Chat for /with learners - Monday

Nos Llun - Aelwyd Yr Urdd - Mondays

Nos Wener 12fed - BRYN FON - Friday 12th

Nos Sadwrn 13eg - Misfits - Saturday 13th

Nos Wener 20fed - 60 -80au / 60s - 80s night - Friday 20th

Nos Sadwrn 21ain -  Avenues + Jack Large - Saturday 21st

Nos Sadwrn 27ain - Swillers - Saturday 27th

NOS FERCHER 31ain - PARTI NOS GALAN / NEW YEARS EVE ‘THE SCENE’ DIM OND / ONLY £5 - WEDNESDAY 31st

(Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)


Rhoi

Beth am gyfrannu yn fisol trwy ‘Archeb Sefydlog’. Manylion yma

Set up a monthly donation through ‘Standing Order’ - Details Here

HYSBYS AM SWYDD yng nghegin Saith Seren - mewn cydweithrediad â bwyty Rendezvous/Coleg Cambria

Cogydd / Cynorthwy-ydd Cegin ar gyfer y lansiad bwydlen newydd yn Saith Seren.    MANYLION YMA

VERY EXCITED ABOUT A NEW VENTURE IN CONJUNCTION WITH RENDEZVOUS RESTAURANT Coleg Cambria

Chef/Kitchen Assistant required for the new launch of our pub food in Saith Seren.  DETAILS HERE