Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Dydd Gwener 23ain - SIOP CWLWM - Friday 23rd

Nos Wener 23ain - Cwis Gol Quiz - Friday 23rd

Dydd Sadwrn 24ain - Rygbi - Saturday 24th

Nos Sadwrn 24ain - Spitfire Twitch - Saturday 24thManylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...