Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Nos Lun 16eg - Cwis Menter Iaith Quiz - 7:30 - Monday 16th

Nos Wener 20fed - Stifyn Parri - Blas ar ei lyfr newydd - £5 - Friday 20th

Dydd Sadwrn 21ain - Taith Gwrw Go Iawn  / Real Ale Trail - Saturday 21st

Nos Sadwrn 21ain - Misfits - Saturday 21st6


** Manylion llawn tudalen Digwyddiadau **

**  Full details ‘What’s on Page’  **


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...